Welkom

Op deze blog pagina vind je de notulen van de bestuursvergaderingen. De notulen van jaarvergaderingen zijn openbaar en vind je in het gewone menu onder ‘formele docs’