v.l.n.r
Boven: Suzanne Haak (bestuurslid) Ralph Jongman (bestuurslid) Yvonne Wierts (secretaris, vertrouwenspersoon)
Onder: Stephan Twisk (voorzitter/penningmeester) Jeffrey Haas (bestuurslid jeugd)
E-mail
Algemeen: info@survivalkmaar.nl
Jeugd: jeugd@survivalkmaar.nl