Survivalrun

Door heel het land heen worden door verenigingen survivalrun wedstrijden georganiseerd. De data waarop deze wedstrijden plaatsvinden kun je vinden op de website van de survivalrunbond onder het kopje ‘wedstrijden’ en door vervolgens te kiezen voor de kalender van het huidige of volgende seizoen.

Alle survivalrun wedstrijden worden georganiseerd door vrijwilligers en een startbewijs kost doorgaans tussen de €15 en €20. Als lid van de SBN ben je ook tijdens de wedstrijden verzekerd voor ongevallen. Als je geen lid bent van de SBN (bijvoorbeeld een vriend die een keer met je meeloopt) dan betaal je een toelage van €2 voor die verzekering per wedstrijd.

De survivalrun kent ook een stevige competitie verdeelt over verschillende klassen. Wil je aan een wedstrijdklassement meenemen dan koop je daarvoor voor de start van het seizoen een licentie bij de survivalbond voor €14 per jaar. Dat kan gewoon via de website van de survivalbond.

Er bestaan de volgende vier wedstrijdcircuits.

JSC: Jeugd Survival Circuit Voor de jeugd van 10 t/m 17 jaar. Er wordt gestreden in de categorieën: 10-12 (JSCC), 13-14 (JSCB) en 15-17 (JSCA) jaar. De organisaties zullen bij het ontwerpen van het parcours rekening houden met de leeftijd van de deelnemers. Er wordt op zijn minst onderscheid gemaakt tussen de deelnemers in de leeftijd van 10-14 en de deelnemers van 15-17. De finishtijd van de winnaar in de klasse 15-17 bedraagt ongeveer 50 minuten. Voor de andere categorieën bedraagt deze tijd ongeveer 30 minuten.

Korte Survivalrun (BSC) Vanaf 18 jaar. De gemiddelde eindtijd van de eerste 10 reglementair gefinishte deelnemers zal ongeveer 0:55 uur bedragen. Het parcours van een KS-run zal gelijk zijn aan die van een JSC-A wedstrijd.

Middellange Survivalrun (RUC) Vanaf 18 jaar. De gemiddelde eindtijd van de eerste 10 reglementair gefinishte deelnemers zal ongeveer 1:30 uur bedragen. De gemiddelde lengte van een MS-run zal ongeveer 11 km bedragen.

Lange Survivalrun (TSC) Vanaf 18 jaar. De gemiddelde eindtijd van de eerste 10 reglementair gefinishte deelnemers zal ongeveer 2:30 uur bedragen. De gemiddelde lengte van een LS-run zal ongeveer 17 km bedragen.

Aanvragen wedstrijdlicentie Personen van 18 jaar en ouder die lid worden van de SBN, mogen in hun eerste (of dan lopende) seizoen van hun lidmaatschap alleen deelnemen aan recreatieve runs. Personen van 18 jaar en ouder die als SBN-lid binnen één seizoen minimaal vijf keer een recreatieve run uitlopen, kunnen voor het direct daaropvolgende seizoen een wedstrijdlicentie aanvragen. Deze (minimaal) vijf gelopen recreatieve runs noemen we in dit verband kwalificatieruns. Aanvragen voor een nieuwe licentie of een wijziging van licentie moeten voor 1 juli binnen zijn om nog mee te worden genomen in het daaropvolgende seizoen.

Licentie wijzigen / stopzetten Het tussentijds wijzigen of stopzetten van een licentie is niet mogelijk. Het is wel mogelijk om wijzigingen het gehele jaar door te geven voorafgaand aan het nieuwe seizoen!
Let op: De sluitingsdatum voor het wijzigen of stopzetten van een wedstrijdlicentie is 1 juli ! Wil je bijvoorbeeld overstappen van de Korte Survivalrun naar de Middellange Survivalrun, dan moet deze wijziging worden aangevraagd voor 1 juli. Vanaf het nieuwe seizoen (per 1 september) zal deze wijziging dan in gaan.

Doorlopende licenties
Heb je al een licentie? Zonder opzegging wordt deze automatisch ieder jaar verlengd en voor jeugdleden automatisch aangepast op basis van de leeftijd op peildatum ( = 1 september ): JSC-C -> JSC-B -> JSC-A -> KS De Peildatum voor de leeftijd berekening/licentietype is 1 september !