Media en veilig sportklimaat

Een mediawijze sportvereniging geeft zelf het goede voorbeeld. Dat geldt ook voor het respecteren van wat wel en niet kan of mag bij het gebruik van ICT (privacy, auteursrecht) en sociale media. Zo hebben we de volgende regels opgesteld:

– Wij vragen altijd toestemming van leden, vrijwilligers en medewerkers voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens.
– Wij verzamelen en gebruiken niet meer gegevens van en over leden en andere betrokkenen, dan strikt noodzakelijk is voor het gebruik. –  We hebben een lijst over de do’s en don’ts van sociale media opgesteld, toegespitst op jeugd en volwassen en trainers/begeleiders;