Privacy statement SurvivAlkmaar

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die SurvivAlkmaar verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers aan een activiteit of andere geïnteresseerden.
Als je lid wordt van SurvivAlkmaar, deelneemt aan een survivalrun of om een andere reden persoonsgegevens aan de SBN verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om jouw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Artikel 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stephan Twisk

SurvivAlkmaar is bereikbaar via de voorzitter/secretaris:
e-mail : info@survivalkmaar.nl

Binnen het bestuur is Stephan Twisk aanspreekpunt voor het privacy beleid van SurvivAlkmaar.

Artikel 2. Welke gegevens verwerkt de SBN en voor welk doel?

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap of deelname aan een survivalrun worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
b) adresgegevens, eventueel postadres;
c) telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer.

2.2 SurvivAlkmaar verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap, deelname en de eventuele opzegging daarvan, aanmelden voor een lidmaatschap bij de survivalrunbond, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
b) jouw naam, adresgegevens en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van SurvivAlkmaar en eventueel voor het versturen van een beterschapskaart of nieuwjaarswens;
c) jouw bankrekeningnummer wordt enkel gebruikt voor aanmelding bij de survivalrunbond;
2.3 jouw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de SBN en je te informeren over de ontwikkelingen van de SBN.

2.4 E-mail berichtgeving:
SurvivAlkmaar gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over SurvivAlkmaar. Afmelding voor mailings is te allen tijde mogelijk door een reactie te sturen op het betreffende bericht.

Artikel 3. Bewaartermijnen

SurvivAlkmaar verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen en/of deelname aan een activiteit tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap/evenement. Aansluitend worden de persoonsgegevens verwijderd uit de ledenadministratie.

Artikel 4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft SurvivAlkmaar passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op de website zelf worden geen persoonsgegevens opgeslagen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt SurvivAlkmaar gebruik van de ledenadministratiesysteem van Conscribo. SurvivAlkmaar bewerkt zelf de daarin verwerkte persoonsgegevens.

Artikel 5. Verantwoording, inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.2 Er is vastgelegd welke bestuursleden toegang hebben tot persoonsgegevens en deze kunnen bewerken;
5.1 Via het secretariaat van SurvivAlkmaar kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SurvivAlkmaar zal binnen een week op dit verzoek reageren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het bestuur.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop SurvivAlkmaar jouw persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur bereikbaar via het e-mailadres info@survivalkmaar.nl.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan ons bestuur.

Artikel 6. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.

Het bestuur van SurvivAlkmaar
Mei 2018

Privacy statement SBN

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Survivalrun Bond Nederland (SBN) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers aan een survivalrun of andere geïnteresseerden.
Als je lid wordt van de SBN, deelneemt aan een survivalrun of om een andere reden persoonsgegevens aan de SBN verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om jouw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Artikel 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De Survivalrun Bond Nederland
Oudemaatsestraat 10
6941 SE Didam
KvK nummer 40124386

De SBN is bereikbaar via het secretariaat:
e-mail : secretariaat@survivalrunbond.nl
telefoon : 06-25030676

Binnen het bestuur is Frank Koelewijn aanspreekpunt voor het privacy beleid van de SBN.

Artikel 2. Welke gegevens verwerkt de SBN en voor welk doel?

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap of deelname aan een survivalrun worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
b) adresgegevens, eventueel postadres;
c) telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer.
2.2 De SBN verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap, deelname en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
b) jouw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de SBN;
c) jouw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen;
2.3 jouw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de SBN en je te informeren over de ontwikkelingen van de SBN.
2.4 E-mail berichtgeving:
De SBN gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de SBN. Afmelding voor mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan een verzonden e-mail.

Artikel 3. Bewaartermijnen

De SBN verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen en/of deelname aan een survivalrun tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap/evenement. Aansluitend worden de persoonsgegevens verwijderd uit de ledenadministratie.

Artikel 4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de SBN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt SBN gebruik van de applicatie UVP. De SBN bewerkt zelf de daarin verwerkte persoonsgegevens. Met andere verwerkers, waaronder BONDcenter en Doorbetalers, is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Artikel 5. Verantwoording, inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.2 Het bestuur houdt een verwerkingsregister bij m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. Tevens is vastgelegd welke functionarissen binnen de SBN toegang hebben tot persoonsgegevens en deze kunnen bewerken;
5.1 Via het secretariaat van de SBN kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De SBN zal jouw verzoek in behandeling nemen en jou binnen een maand na ontvangst hierover informeren;
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het bestuur.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de SBN jouw persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur of de Commissie Financiële & Juridische Zaken van de SBN, bereikbaar via het e-mailadres juridisch.com@survivalrunbond.nl.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan ons bestuur.

Artikel 6. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.

Het bestuur van de SBN
April 2018