Omgangsregels SurvivAlkmaar

Naast de gedragsregels hebben we aanvullende omgangsregels afgesproken. Deze zijn deels ook terug te vinden in ons huishoudelijk reglement.

 • We letten op elkaars veiligheid en spreken elkaar daar actief op aan.
 • Leden die een bezoeker meebrengen:
  • zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels door de bezoeker;
  • dienen de bezoeker zelf te begeleiden bij het gebruik van de hindernissen en zien er op toe dat dit veilig en binnen de mogelijkheden van de bezoeker gebeurt;
  • melden dit minimaal 2 dagen van te voren aan het bestuur, voorzitter commissie training en/of (jeugd)trainers;
  • zien er op toe dat de bezoeker voorafgaand aan het gebruik van de hindernissen een
   validiteitsverklaring van deelname op eigen risico heeft ondertekend.
 • Van leden wordt verwacht dat zij meewerken aan de kwaliteitsbewaking van de hindernissen door (ontluikende) gebreken aan hindernissen direct te melden aan de (aanwezige) vertegenwoordiging van de vereniging (bestuur, co√∂rdinator bouwcommissie, trainer).
 • Van leden wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan alle verenigingstaken die nodig zijn voor de beoefening van de sport met als doel om het kleinschalige karakter van de vereniging te behouden.
 • Van leden wordt verwacht dat zij meewerken aan het onderhoud van de faciliteiten van de vereniging, bijvoorbeeld door het schoon houden van de toiletten, kleedruimte, materialenhok en grasmaaien.
 • Leden met een jeugdlidmaatschap mogen op de momenten van openstelling voor jeugdleden zonder trainer, slechts gebruik maken van de hindernissen onder begeleiding van een volwassen lid.
 • Tijdens de jeugdtrainingen werken we met het 4 ogen principe. Dit betekent dat er bij de jeugdtrainingen altijd twee volwassenen op het trainingsterrein aanwezig zijn.