Aannamebeleid bestuursleden, trainers en vrijwilligers SurvivAlkmaar

Bij SurvivAlkmaar willen we bestuursleden, trainers en vrijwilligers van onbesproken gedrag. Door een aannamebeleid te hanteren willen we dit bereiken. De volgende stappen worden doorlopen voor het aanstellen van betrouwbare bestuursleden, trainers en vrijwilligers.  

  1. Er is een gesprek met een bestuurs- of commissielid en de sollicitant waarin wensen, regels en verwachtingen worden besproken. In dit gesprek wordt de sollicitant gewezen op de gedragsregels en geïnformeerd over de verplichting een VOG (verklaring omtrent gedrag) te overleggen.
  2. We vragen van alle (aanstaande) bestuursleden, trainers en vrijwilligers een VOG (verklaring omtrent gedrag). In een persoonlijk communicatie geeft de secretaris van SurvivAlkmaar aan waarom het aanvragen van een VOG voor SurvivAlkmaar belangrijk is (zie voorbeeld brief VOG). Het afgeven van een VOG door bestuurslid, trainers en vrijwilligers wordt (minimaal) iedere 3 jaar herhaald.
  3. Een bestuurs- of commissielid vraagt indien nodig referenties op bij verenigingen waar de sollicitant actief was. We kunnen referenties opvragen bij het bestuur, maar ook bij sportende leden of sportouders van de vorige vereniging van een sollicitant.
  4. We vragen alle sollicitanten om hun handtekening te zetten onder de onderwerping aan het tuchtrecht en de gedragsregels te ondertekenen. Dit schept duidelijkheid en maakt dat je iemand kan aanspreken op grensoverschrijdend gedrag.

Wordt een VOG afgewezen of weigert iemand de onderwerping aan het tuchtrecht of gedragsregels te ondertekenen dan wordt iemand NIET aangenomen.