Er geldt een avondklok. Vanaf 22 uur in de avond is het verboden je op straat te bevinden. Dit heeft geen effect op onze trainingstijden die dus gewoon van 19.30 tot 21.00 zijn.

Hierbij brengen we de Corona afspraken rond het trainen nog eens onder de aandacht en vragen we jullie je er goed aan te houden.
We werden erop geattendeerd dat de gemeente actief controleert en handhaaft. De boetes zijn niet mals en kunnen lopen in de duizenden euro’s.

Volwassenen

De survivalsport wordt gezien als een individuele buitensport. We kunnen dus voorlopig blijven sporten. Dat sporten vindt individueel plaats of in groepjes van maximaal 4 personen. Er mogen meerdere groepjes naast elkaar sporten. Rekening houdend met de grote van onze locatie is er een maximum van 12 personen per trainingsmoment. Door een maximum te stellen kunnen we onderling genoeg afstand houden op de baan

 • Er is een maximum van 12 personen per training
 • Inschrijven voor een training via de website is verplicht
 • De kleedkamer is dicht, leg je spullen droog, blijf buiten
 • Bij start van de training besluit je of je alleen traint of in een groepje
 • Een groepje bestaat uit maximaal 4 personen
 • Groepjes blijven bij elkaar (verander niet van groepje/samenstelling)
 • Groepjes mengen niet met andere groepjes
 • Personen binnen een groepje houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • Groepjes houden onderling tenminste1,5 meter afstand van elkaar
 • Er is geen gezamenlijke warming up of cooling down
 • Na de training ga je zo snel mogelijk naar huis.
 • Heb je klachten, blijf thuis, laat je testen
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan
 • We houden elkaar scherp en bij de les
 • Spreek elkaar aan indien nodig
 • Vragen? Laat het ons weten

Met sportieve groet, het bestuur van survivalkmaar

Jeugd

Voor de jeugd tot 18 jaar gelden de volgende regels

 • Er is een maximum van 16 personen per training
 • Inschrijven voor een training via de website is verplicht
 • De kleedkamer is dicht, leg je spullen droog, blijf buiten
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en t.o.v. ouderen geen afstand te houden.
 • Jeugd t/m 17 jaar hoeft onderling geen afstand te houden, wel van volwassenen.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan
 • Kinderen worden afgezet bij de poort
 • Ouders/verzorgers het terreinnietop
 • Na de trainingga je zo snel mogelijk naar huis.
 • Heb je klachten, blijf thuis, laat je testen
 • Vragen? Laat het ons weten